Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumuna gönderilen bir bildirinin daha önce yayımlanmamış veya başka bir sempozyumda sunulmamış olması gerekmektedir.

Bir bildiri için sunum süresi toplam 15 dakikadır.

Aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olan bildiri özetlerinizi ve tam metinlerinizi  e-posta adresine göndermeniz gerekmektedir.

Bildiri kabul süreci, hakem değerlendirmesi sonucunda yapılacaktır.

Bildiri özetlerinin gönderimini takiben birkaç gün içerisinde katılımcıya geri bildirim yapılacaktır.

Sempozyumda sunulmayan bildiriler için katılım belgesi verilmeyecektir.

 

YAZIM KURALLARI

  1. ÖZET BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Bildiri özetleri Türkçe veya İngilizce dillerinde hazırlanmalıdır; en az 100 ve en fazla 200 sözcükten oluşmalıdır. A4 kâğıda soldan, sağdan, üstten, alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak, tek satır aralığında, “Times New Roman” yazı karakterinde hazırlanmalıdır. Bildiri özet metninde Bildiri Başlığı (tümü büyük harf) “12 punto” ve kalın (bold) ve sayfaya ortalanmış olarak yazılmalıdır. Bildiri başlığının hemen altında bildiri sahibinin ünvanı, adı, soyadı, görevli olduğu kurumu ve e-posta adresi 10 punto büyüklüğünde belirtmelidir. Bildiri sahibine ait bilgilerden sonra bir satır boşluk bırakılarak Özet başlığı konulmalı ve bir satır altına özet yazılmalıdır. 100-200 sözcük olacak şekilde hazırlanan özet kısmından sonra Anahtar Sözcükler kısmında 3 anahtar sözcük belirtilmelidir. Başlık hariç diğer kısımlar 10 punto olarak hazırlanmalıdır.

Özet bildiri yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan özet bildiriler,  adresine e-posta ile gönderilmelidir.

  1. TAM METİN YAZIM KURALLARI:

Katılımcıların talep etmesi halinde sempozyumda sunulan bildirilerin tam metinleri e-kitap olarak sempozyum bildiriler kitabında yayınlanacaktır. Bildiri tam metni, A4 kâğıda soldan, sağdan, üstten, alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır. Bildiri tam metinleri 15 sayfayı (şekil, tablo vb. dâhil) geçmemelidir. Bildiri tam metninde Bildiri Başlığı (tümü büyük harf) “14 punto” ve kalın (bold) ve sayfaya ortalanmış olarak yazılmalıdır. Bildiri başlığının hemen altında bildiri sahibinin ünvanı, adı, soyadı, görevli olduğu kurumu ve e-posta adresi 10 punto büyüklüğünde belirtmelidir. Bildiri sahibine ait bilgilerden sonra bir satır boşluk bırakılarak Özet başlığı konulmalı ve bir satır altına özet yazılmalıdır. 100-200 sözcük olacak şekilde hazırlanan özet kısmından sonra Anahtar Sözcükler kısmında 3 anahtar sözcük belirtilmelidir. Bildiri başlığından sonraki kısımlar 10 punto ve iki yana yaslı olmalıdır. Özet bilgiler bölümünden sonraki bölümler 12 punto ve iki yana yaslı olmalıdır. Giriş bölümü, Sonuç ve Öneriler bölümü ve en sonda da Kaynaklar bölümü yer almalıdır. Tüm ana başlıklar büyük harflerle, koyu olarak yazılmalı ve numaralandırılmalıdır. Kaynaklar bildirinin en son bölümünde yer almalı ve yazar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanma, APA yazım biçimine göre hazırlanmalıdır.

  1. POSTER BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Posterlerin boyutlarının 80 cm eninde ve 120 cm uzunluğunda, dayanıklı kağıt veya mukavva kullanılarak hazırlanması tavsiye edilmektedir. Okunaklı olmalarına dikkat edilmelidir.